WCVB: Seth Moulton, Richard Tisei on Putin

Seth Moulton and Richard Tisei gave their take on how to deal with Vladimir Putin:

Who do you think has a better plan?